Вижте подробна информация за сградата:

ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА

АПАРТАМЕНТ №1

Характеристики на обекта

етаж 1

80,91 м2

стаи 2

119 000

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №2

Характеристики на обекта

етаж 1

46,39 м2

стаи 1

69 000

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №3

Характеристики на обекта

етаж 2

115,17 м2

стаи 3

143 750

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №4

Характеристики на обекта

етаж 2

82,10 м2

стаи 2

99 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №5

Характеристики на обекта

етаж 3

145,42 м2

стаи 3

225 000

Допълнителна информация