Вижте подробна информация за сградата:

ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА

АПАРТАМЕНТ №В1

Характеристики на обекта

етаж -1

70,80 м2

стаи 2

81 500

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В2

Характеристики на обекта

етаж -1

146,01 м2

стаи 3

169 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А1

Характеристики на обекта

етаж 1

133,77 м2

стаи 3

157 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А2

Характеристики на обекта

етаж 1

73,29 м2

стаи 2

87 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А3

Характеристики на обекта

етаж 1

133,57 м2

стаи 3

155 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б1

Характеристики на обекта

етаж 1

104,02 м2

стаи 3

117 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б2

Характеристики на обекта

етаж 1

85,79 м2

стаи 2

94 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б3

Характеристики на обекта

етаж 1

92,71 м2

стаи 2

97 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В3

Характеристики на обекта

етаж 1

141,67 м2

стаи 3

157 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В4

Характеристики на обекта

етаж 1

77,02 м2

стаи 2

91 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В5

Характеристики на обекта

етаж 1

76,25 м2

стаи 2

91 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В6

Характеристики на обекта

етаж 1

116,19 м2

стаи 3

131 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А4

Характеристики на обекта

етаж 2

109,20 м2

стаи 3

129 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А5

Характеристики на обекта

етаж 2

78,86 м2

стаи 2

93 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А6

Характеристики на обекта

етаж 2

72,72 м2

стаи 2

86 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А7

Характеристики на обекта

етаж 2

114,18 м2

стаи 3

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А8

Характеристики на обекта

етаж 2

85,41 м2

стаи 2

85 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б4

Характеристики на обекта

етаж 2

107,86 м2

стаи 3

117 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б5

Характеристики на обекта

етаж 2

118,28 м2

стаи 3

139 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б6

Характеристики на обекта

етаж 2

104,13 м2

стаи 3

119 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В7

Характеристики на обекта

етаж 2

143,77 м2

стаи 3

159 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В8

Характеристики на обекта

етаж 2

77,33 м2

стаи 2

92 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В9

Характеристики на обекта

етаж 2

77,48 м2

стаи 2

92 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В10

Характеристики на обекта

етаж 2

118,65 м2

стаи 3

131 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А9

Характеристики на обекта

етаж 3

118,63 м2

стаи 3

129 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А10

Характеристики на обекта

етаж 3

79,88 м2

стаи 2

91 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А11

Характеристики на обекта

етаж 3

73,41 м2

стаи 2

85 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А12

Характеристики на обекта

етаж 3

113,44 м2

стаи 3

121 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А13

Характеристики на обекта

етаж 3

88,72 м2

стаи 2

89 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б7

Характеристики на обекта

етаж 3

107,34 м2

стаи 3

116 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б8

Характеристики на обекта

етаж 3

117,74 м2

стаи 3

139 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б9

Характеристики на обекта

етаж 3

108,13 м2

стаи 3

118 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В11

Характеристики на обекта

етаж 3

143,77 м2

стаи 3

157 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В12

Характеристики на обекта

етаж 3

75,19 м2

стаи 2

89 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В13

Характеристики на обекта

етаж 3

75,13 м2

стаи 2

89 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В14

Характеристики на обекта

етаж 3

114,79 м2

стаи 3

129 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №А14

Характеристики на обекта

етаж 4

263,22 м2

стаи 3

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №Б10

Характеристики на обекта

етаж 4

164,13 м2

стаи 3

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В15

Характеристики на обекта

етаж 4

126,36 м2

стаи 3

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №В16

Характеристики на обекта

етаж 4

184,57 м2

стаи 3

Допълнителна информация

ПАРКОМЕСТА ЗА ПРОДАЖБА

Свободни паркоместа – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Свободни паркоместа –

 • на етаж -2 – 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
 • на етаж -1  – 25, 35, 36, 37 /запазено/, 38, 39, 40, 41

Свободни подземни гаражи – 

на етаж -2:

 • Гараж 1 – 53,98 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 2 – 55,43 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 3 – 48,29 кв.м. – 17 000 Евро
 • Гараж 4 – 55,36 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 5 – 57,93 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 6 – 57,93 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 7 – 45,97 кв.м. – 17 000 Евро
 • Гараж 15 – 20 000 Евро

на етаж -1:

 • Гараж 8 – 53,48 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 9 – 54,90 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 10 – 48,07 кв.м. – 17 000 Евро
 • Гараж 11 – 44,64 кв.м. – 17 000 Евро
 • Гараж 12 – 53,39 кв.м. – 18 000 Евро
 • Гараж 13 – 55,80 кв.м. – 18 000 Евро