Вижте подробна информация за сградата:

ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА

АПАРТАМЕНТ №1

Характеристики на обекта

етаж 1

96,97 м2

стаи 3

85 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №2

Характеристики на обекта

етаж 1

94,54 м2

стаи 3

84 500

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №3

Характеристики на обекта

етаж 1

61,02 м2

стаи 2

54 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №4

Характеристики на обекта

етаж 1

61,02 м2

стаи 2

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №5

Характеристики на обекта

етаж 1

61,00 м2

стаи 2

54 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №6

Характеристики на обекта

етаж 1

83,11 м2

стаи 3

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №7

Характеристики на обекта

етаж 1

62,92 м2

стаи 2

56 500

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №8

Характеристики на обекта

етаж 2

94,45 м2

стаи 3

86 500

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №9

Характеристики на обекта

етаж 2

94,55 м2

стаи 3

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №10

Характеристики на обекта

етаж 2

61,43 м2

стаи 2

55 300

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №11

Характеристики на обекта

етаж 2

61,76 м2

стаи 2

55 300

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №12

Характеристики на обекта

етаж 2

61,06 м2

стаи 2

55 300

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №13

Характеристики на обекта

етаж 2

83,17 м2

стаи 3

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №14

Характеристики на обекта

етаж 2

62,98 м2

стаи 2

56 500

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №15

Характеристики на обекта

етаж 3

97,35 м2

стаи 3

86 500

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №16

Характеристики на обекта

етаж 3

93,29 м2

стаи 3

84 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №17

Характеристики на обекта

етаж 3

61,77 м2

стаи 2

55 300

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №18

Характеристики на обекта

етаж 3

61,87 м2

стаи 2

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №19

Характеристики на обекта

етаж 3

61,75 м2

стаи 2

55 300

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №20

Характеристики на обекта

етаж 3

83,19 м2

стаи 3

74 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №21

Характеристики на обекта

етаж 3

63,00 м2

стаи 2

55 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №22

Характеристики на обекта

етаж 4

89,92 м2

стаи 3

95 000

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №23

Характеристики на обекта

етаж 4

87,37 м2

стаи 3

94 000

Допълнителна информация

ПАРКОМЕСТА ЗА ПРОДАЖБА

Свободни паркоместа – 1, 2, 4, 6

Свободни паркоместа – 9, 10, 11, 12

Свободни подземни гаражи – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12