Вижте подробна информация за сградата:

КУЛИТЕ БЛИЗНАЦИ СЪС СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ И ОТНОВО В ПРОДАЖБА

АПАРТАМЕНТ №1

Характеристики на обекта

етаж 2

69,01 м2

стаи 2

92 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №2

Характеристики на обекта

етаж 2

72,18 м2

стаи 2

98 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №3

Характеристики на обекта

етаж 2

76,08 м2

стаи 2

103 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №6

Характеристики на обекта

етаж 2

112,32 м2

стаи 3

149 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №9

Характеристики на обекта

етаж 2

113,66 м2

стаи 3

149 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №10

Характеристики на обекта

етаж 2

54,60 м2

стаи 1

74 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №12

Характеристики на обекта

етаж 3

72,18 м2

стаи 2

98 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №20

Характеристики на обекта

етаж 3

110,48 м2

стаи 3

146 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №31

Характеристики на обекта

етаж 4

110,65 м2

стаи 3

147 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №32

Характеристики на обекта

етаж 4

78,36 м2

стаи 2

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №37

Характеристики на обекта

етаж 5

73,56 м2

стаи 2

99 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №40

Характеристики на обекта

етаж 5

106,99 м2

стаи 3

продаден

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №42

Характеристики на обекта

етаж 5

78,36 м2

стаи 2

99 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №45

Характеристики на обекта

етаж 6

73,26 м2

стаи 2

98 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №52

Характеристики на обекта

етаж 6

111,77 м2

стаи 3

147 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №53

Характеристики на обекта

етаж 6

78,36 м2

стаи 2

99 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №61

Характеристики на обекта

етаж 7

81.01 м2

стаи 2

109 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №62

Характеристики на обекта

етаж 7

75,91 м2

стаи 2

102 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №64

Характеристики на обекта

етаж 7

78.36 м2

стаи 2

99 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №65

Характеристики на обекта

етаж 8

71,78 м2

стаи 2

98 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №68

Характеристики на обекта

етаж 8

101,00 м2

стаи 3

125 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №65

Характеристики на обекта

етаж 8

66.93 м2

стаи 2

98 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №72

Характеристики на обекта

етаж 8

83.59 м2

стаи 2

109 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №74

Характеристики на обекта

етаж 8

109,65 м2

стаи 3

147 900

Допълнителна информация

АПАРТАМЕНТ №75

Характеристики на обекта

етаж 8

78.36 м2

стаи 2

89 900

Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №83

  Характеристики на обекта

  етаж 9

  73.45 м2

  стаи 2

  102 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №85

  Характеристики на обекта

  етаж 9

  78.36 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №86

  Характеристики на обекта

  етаж 10

  69,01 м2

  стаи 2

  98 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №90

  Характеристики на обекта

  етаж 10

  70,97 м2

  стаи 2

  88 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №93

  Характеристики на обекта

  етаж 10

  80.92 м2

  стаи 2

  109 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №94

  Характеристики на обекта

  етаж 10

  76.27 м2

  стаи 2

  102 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №95

  Характеристики на обекта

  етаж 10

  110,30 м2

  стаи 3

  147 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №96

  Характеристики на обекта

  етаж 10

  78.36 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №105

  Характеристики на обекта

  етаж 11

  115.13 м2

  стаи 3

  149 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №106

  Характеристики на обекта

  етаж 11

  78.36 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №107

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  69.01 м2

  стаи 2

  98 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №108

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  72.18 м2

  стаи 2

  89 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №110

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  102,07 м2

  стаи 3

  139 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №113

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  66,59 м2

  стаи 2

  95 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №114

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  80,71 м2

  стаи 2

  109 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №115

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  76.26 м2

  стаи 2

  102 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №117

  Характеристики на обекта

  етаж 12

  78.36 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №118

  Характеристики на обекта

  етаж 13

  68.77 м2

  стаи 2

  98 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №121

  Характеристики на обекта

  етаж 13

  102.07 м2

  стаи 3

  139 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №122

  Характеристики на обекта

  етаж 13

  70.97 м2

  стаи 2

  88 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №123

  Характеристики на обекта

  етаж 13

  111.47 м2

  стаи 3

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №126

  Характеристики на обекта

  етаж 13

  77.37 м2

  стаи 2

  108 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №128

  Характеристики на обекта

  етаж 13

  79.31 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №129

  Характеристики на обекта

  етаж 14

  68.77 м2

  стаи 2

  98 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №132

  Характеристики на обекта

  етаж 14

  102,07 м2

  стаи 3

  126 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №133

  Характеристики на обекта

  етаж 14

  70.97 м2

  стаи 2

  88 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №138

  Характеристики на обекта

  етаж 14

  112.65 м2

  стаи 3

  148 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №141

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  72.18 м2

  стаи 2

  89 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №142

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  72.56 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №144

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  71.29 м2

  стаи 2

  продаден

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №145

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  113.08 м2

  стаи 3

  продаден

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №146

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  70.59 м2

  стаи 2

  95 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №148

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  75.91 м2

  стаи 2

  102 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №149

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  111.77 м2

  стаи 3

  147 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №150

  Характеристики на обекта

  етаж 15

  77.78 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №151

  Характеристики на обекта

  етаж 16

  68.77 м2

  стаи 2

  98 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №157

  Характеристики на обекта

  етаж 16

  70.35 м2

  стаи 2

  95 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №158

  Характеристики на обекта

  етаж 16

  83.12 м2

  стаи 2

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №159

  Характеристики на обекта

  етаж 16

  77.34 м2

  стаи 2

  102 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №160

  Характеристики на обекта

  етаж 16

  110.43 м2

  стаи 3

  147 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №161

  Характеристики на обекта

  етаж 16

  77.78 м2

  стаи 2

  99 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №162

  Характеристики на обекта

  етаж 17

  70.92 м2

  стаи 2

  98 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №165

  Характеристики на обекта

  етаж 17

  101,00 м2

  стаи 3

  139 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №170

  Характеристики на обекта

  етаж 17

  77.34 м2

  стаи 2

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №172

  Характеристики на обекта

  етаж 17

  81,66 м2

  стаи 2

  89 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №184

  Характеристики на обекта

  етаж 18

  117.35 м2

  стаи 3

  149 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №185

  Характеристики на обекта

  етаж 18

  106.20 м2

  стаи 3

  144 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №186

  Характеристики на обекта

  етаж 18

  88.25 м2

  стаи 3

  119 900

  Допълнителна информация

  АПАРТАМЕНТ №189

  Характеристики на обекта

  етаж 18

  104.37 м2

  стаи 3

  139 900

  Допълнителна информация

  ПАРКОМЕСТА ЗА ПРОДАЖБА

  Свободни паркоместа – 

  № 85,86,92,104,105,106,107,108,109,132,146,147,148,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,210,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,229,230,231,232,235,236,237

  ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА