ЗА СГРАДАТА

Жилищна сграда находяща се в гр. Варна УПИ ІХ-557, кв. 53, по плана на 16 м.р., ул. „Иваница Данчев” № 1.

Сградата е въведена в екплоатация на 14.09.2010 г., с Разрешение за строеж № 190/ 15.12.2008 год.

Състои се от 19 бр. Апартаменти, 1 бр. Магазин, 5 бр. Гаражи и Подземен гараж с 7 бр. паркоместа, цялото с РЗП 1759 кв.м

КЪДЕ СЕ НАМИРА?