ЗА СГРАДАТА

Жилищна сграда, находяща се в гр. Варна УПИ ХVІІ – 673,674, кв. 7, 24 м.р., ул. „Никола Козлев” № 10-12.

Сградата е въведена в експлоатация на  07.08.2009 год., с Разрешение за стоеж  № 503/ 28.08.2007 год. 

Състои се от 35 бр. Апартаменти, 1 бр. Магазин, 3 бр. Гаражи и Подземен гараж, цялото с РЗП 2135 кв.м.

В сградата няма свободни обекти.

КЪДЕ СЕ НАМИРА?