ЗА СГРАДАТА

Жилищна сграда, находяща се в гр. Варна УПИ V – общ, по плана на кв . Възраждане ІІІ м.р., ул.” Поп Димитър”№ 3.

Сградата е въведена в експлоатация на 12.06.2014 год., с Разрешение за строеж № 110/ 30.07.2012 год.

Състои се от 42 апартамента и 1 аптека, 6 гаража, 29 паркоместа в подземие и 4 в двор, цялото с РЗП 3554 кв.м.

В сградата няма свободни апартаменти, само паркоместа за продажба.

Вижте подробна информация за свободните обекти в сградата:

ГАЛЕРИЯ

КЪДЕ СЕ НАМИРА?