Вижте подробна информация за сградата:

ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА

Вход 1

ОФИС ВХОД 1

Характеристики на обекта

етаж 1

94,19 м2

стаи 2 + склад

109 000

Допълнителна информация