Вижте подробна информация за сградата:

ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА

ГАРАЖ С ПАРКОМЕСТА

Характеристики на обекта

гараж

-

-

50 000

Допълнителна информация